Logistieke uitdagingen / Logistic challenges

Scroll below for the English version.

Geachte Relatie,

Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de huidige problematiek omtrent de levering van onze producten. Als gewaardeerde klant van Lucullus BV mag u verwachten dat uw dagelijkse bestellingen op tijd bij u worden afgeleverd. Vóór Corona is dit ook nooit een issue geweest.

Echter worden wij helaas geconfronteerd met vertragingen binnen ons complete assortiment, waardoor wij niet altijd op tijd kunnen leveren;

-        Na een lange lock-down zijn de productie processen weer langzaam op gang gekomen maar  de vraag naar producten is enorm toegenomen. De vraag is dermate groot dat de producenten niet altijd aan de vraag kunnen voldoen;

-        Daarnaast is er een lage beschikbaarheid van zeecontainers voor onze Aziatische producten. Hierdoor lopen leveringen niet alleen vertraging op, maar ook de kosten voor transport zijn enorm verhoogd;

-        Daarnaast is er een groot tekort aan personeel in alle schakels van het productie proces tot aan de distributie van de producten.

Wij vragen hierbij uw begrip voor de huidige situatie. U kunt er van uit gaan dat wij er alles aan doen om de hoeveelheid manco’s tot een minimum te beperken. Daar waar wij niet aan uw vraag kunnen voldoen, stellen wij alles in het werk om de producten alsnog te leveren of u een passend alternatief binnen ons assortiment aan te bieden.

 

Dear customer,

By means of this letter, we would like to inform you about the current problems regarding the delivery of our products. As a valued customer of Lucullus BV, you can expect you daily orders to be delivered to you on time. This was never an issue before COVID-19.

However, we are unfortunately confronted with delays within our complete range, as a result of which we are not always able to deliver on time;

  • After a long lock-down, the production processes have slowly started again, but the demand for products has increased enourmously. The demand is so extensive that producers cannot always meet this demand;
  • In addition, there is a low availability of sea containers for our Asian products. As a result, deliveries are not only delayed, but the costs for transport have also increased enormously;
  • In addition, there is a major shortage of personnel in all links from the production process to the distribution of products.

We ask you for your understanding of the current situation. You can rest assured that we do everything we can, to keep the amount of defects to a minimum. Where we cannot meet your request, we will do everything we can to deliver the products or to offer you a suitable alternative within our range. 

Nederlands
wo 06/10/2021

Producten uitgelicht

Inhoud: 1150 g

Thaise Chillie Saus , zoet pikant met knoflook (nr. 1 chillie Saus) , lucullus

Inhoud: 330 g

TD Noodles met Teriyaki saus en sesam, thai delight, lucullus, noedels